Clear Admin Számlázó - Gyakori kérdések

Összegyűjtöttünk néhány kérdést, melyek gyakran felmerülnek ügyfeleinkben és az alábbiakban igyekszünk kimerítő válaszokkal szolgálni.

Aktuális

Ingyenes változat

Általános kérdések

NAV Online Számla rendszer és a korábbi adatszolgáltatás

Importálás

Telepítés, technikai kérdések

Számlák formátuma

 

 

Aktuális

Az egészen rövid válaszunk: igen.

Kicsit bővebben:

A NAV évente kiad egy tájékoztatót a témában. Ez az idei kiadásuk, érdemes elolvasni:
A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2019.

Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezzel kapcsolatban állást foglaljunk, de számunkra az anyagot elolvasva egyértelműek az alábbiak:

A PDF-ben elküldött számla elektronikus számlának minősül.

Az elektronikus számlának is meg kell felelnie a papír alapú számlára vonatkozó követelményeknek.

Elektronikus számla esetén az eredet hitelessége, adattartalom sértetlensége (a papír alapú számlához képest) plusz módszerekkel is ellenőrizhető.
     Pl.: minősített elektronikus aláírás, vagy EDI rendszer
A fenti két módszer hiányában a papír alapú számlákra is vonatkozó üzleti ellenőrzési eljárás alkalmazható.
Ez az eljárás azt jelenti, hogy ellenőrizni kell, a kapott számla megfelelő-e a rajta feltüntetett ügylet úgy történt-e meg ahogy a számlán szerepel, azaz hogy valós-e a fizetési igény? Ellenőrizendő a számlán feltüntetett bankszámlaszám is.

Az elektronikus számla alkalmazásának feltétele, a számlabefogadó beleegyezése. Ettől a beleegyezéstől csak akkor lehet eltérni, ha előzetesen írásbeli megállapodás történt az EDI rendszer használatáról. Minden más esetben (minősített elektronikus aláírásnál is) szükséges a számlabefogadó beleegyezése.
A beleegyezés megvalósulhat a kapott számla kifizetésével, hallgatólagos beleegyezés révén is.

 

Részletek

Az ÁFA törvény(175. §) rendelkezik az elektronikus számlázásról:

(2) *  Az elektronikus számla 168/A. § (1) bekezdésében említett eredetének hitelességére és adattartalmának sértetlenségére vonatkozó követelményeknek történő megfelelése úgy is biztosítható, ha az elektronikus számlát
a) *  minősített elektronikus aláírással látják el; vagy
b) az elektronikus adatcsererendszerben (a továbbiakban: EDI) elektronikus adatként hozzák létre és továbbítják.
(3) *  Az elektronikus számla alkalmazásának feltétele
a) a (2) bekezdés b) pontjában említett esetben, hogy a számlakibocsátásra kötelezett és a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban megállapodjon az EDI alkalmazásáról és használatáról;
b) egyéb esetben a számlabefogadó beleegyezése, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik

Az ÁFA törvény(168/A. §) előírja, hogy:

(1) A számla kibocsátásának időpontjától a számla megőrzésére vonatkozó időszak végéig biztosítani kell a számla eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét és olvashatóságát.
(2) Az (1) bekezdésben említett követelménynek bármely olyan üzleti ellenőrzési eljárással eleget lehet tenni, amely a számla és a termékértékesítés vagy a szolgáltatásnyújtás között megbízható ellenőrzési kapcsolatot biztosít.


Az üzleti ellenőrzési eljárás (ugyanúgy, mint a papír alapú számlák esetében) az alábbit jelenti:

Az adóalany az általa választott/kidolgozott üzleti ellenőrzési eljárás során, a saját érdekében számla kibocsátóként és számla befogadóként is elsődlegesen azt ellenőrzi, hogy:
- a számla lényegében megfelelő-e, vagyis, hogy a számlában feltüntetett ügylet ténylegesen a feltüntetett mennyiségben és minőségben teljesült-e, továbbá, számla befogadóként vizsgálja, hogy
- a számla kibocsátójának ténylegesen a feltüntetett fizetési igénye van-e,
- a számla kibocsátója által megadott bankszámlaszám megfelelő-e és hasonlókat annak biztosítására, hogy ténylegesen csak azokat a számlákat egyenlítse ki, melyek kiegyenlítésére kötelezett.  

Forrás: A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2019.

Ilyen esetben mentse le a PDF-et, írja alá a minősített aláírásával és végezzen rajta időbélyegzést is akár.
Nagyon kevés ilyen vevő van a gyakorlatban.

Meglátásunk szerint ha így kéri a vevő, annak sokszor az lehet az oka, hogy attól tart, Ön nem szerepelteti majd a számlát a bevallásában.
Persze az is előfordulhat, hogy csak valamilyen régen megszűnt jogszabályt akar betartani.

Az előbbi esetre szerintünk az lehet neki a leginkább meggyőző, ha beküldi a számlát a NAV Online Számla rendszerébe. A beküldött adatokat ő is tudja ellenőrizni.

Nem.

Jobb, ha nem tünteti fel a számlán, hogy elektronikus számla, mert egyrészt semmilyen jogszabály nem írja elő, másrészt nem az adattartalma teszi elektronikussá, hanem az, hogy elektronikus formában bocsátották ki és fogadták be (ÁFA tv. 259. § (4) bekezdés).

Ha ráírja, de mégis kinyomtatják és úgy őrzik meg, valótlan vagy legalábbis megtévesztő, zavaró adattartalom lesz a számlán.

Igen. 2020 júliusától ÁFA értéktől függetlenül be kell küldeni az adóalanyok részére készült számlák adatait a NAV Online Számla rendszerbe.
Változik az adatszolgáltatási struktúra is, ez lesz a 2.0 verziójú XSD.

Előreláthatóan június közepén kiadjuk a számlázó program új verzióját ezekkel a változásokkal. Hírlevelet is küldünk majd róla.
A frissítés ingyenes lesz!

Igen. A Clear Admin Számlázó program automatikusan, felhasználói beavatkozás nélkül beküldi az előírás szerinti számlák adatait az adóhivatal rendszerének.
Az új 6.0 változat a 2019. május 2-tól szükséges változásokat is tartalmazza.

Az új fejlesztésnek nincs külön díja, az online adatszolgáltatás az ingyenes változatban is elérhető.

Az online számlázás elindításához kövesse az alábbi lépéseket:
 • Regisztráljon a NAV oldalán (https://onlineszamla.nav.gov.hu/regisztracio/start) ügyfélkapus belépéssel. A regisztrációt az adózó törvényes képviselője (pl. ügyvezető), vagy állandó meghatalmazottja (pl. könyvelő) végezheti el.
  FONTOS: mindenképp regisztráljon a NAV rendszerében, mielőtt 100 ezer Ft vagy nagyobb ÁFA-tartalmú számlát állít ki!
 • Regisztráció után a NAV rendszerében hozzon létre egy technikai felhasználót!
 • Töltse le a számlázó program aktuális verzióját és telepítse! Telepítés után természetesen minden korábbi adata megmarad.
 • A technikai felhasználó adatait írja a frissített számlázó programba
  (Fájl / Beállítások / Számla):
  • felhasználónév
  • jelszó
  • XML aláírókulcs
  • XML cserekulcs
  Ha nem írja be, akkor sem lesz gond, mert a program szólni fog, amikor az első olyan számlát kiállítja, amit be kell küldenie a NAV-nak.
 • Miután megadta a technikai felhasználó adatait, a program azonnal elkezdi beküldeni a már kiállított 100 ezer forint vagy nagyobb ÁFA-tartalmú júliusi számlák adatait a NAV-nak.
 • A továbbiakban a program automatikusan fogja küldeni az épp kiállított számlák adatait a NAV rendszerének, természetesen 100 ezer Ft vagy nagyobb ÁFA-tartalom esetén.

A sikeresen beküldött számlák "Sikeresen beküldve" státuszt kapnak a főablak számlalistáján. Ezeket a számlákat a NAV rendszere befogadta, további teendő velük nincs. A NAV felületén a Számlák / Adatszolgáltatások menüpontban ezek mellett egy zöld pipa látható.
Előfordulhat, hogy a részleteket vizsgálva a NAV rendszere itt figyelmeztetéseket is megjelenít. Ezekről mi is tudunk, későbbi kiadásokban fogunk velük foglalkozni, de jelentőségük igazából nincs. Önnek semmi teendője velük.

Sikertelen beküldés esetén a számla pirosan kiemelve "Nem sikerült" státuszt kap a számlázó programban. A NAV rendszerében itt egy piros X-et lát a számla mellett.
Ekkor a NAV rendszerében meg tudja nézni, mi okozhatta a problémát:
A Részletek oszlop lefelé mutató háromszögére kattintson, majd a megjelenő oldal bal szélén a + jelre.
Az itt megjelenő hibák nagy részét az okozza, hogy a számla kitöltésekor valamilyen rossz adatot, pl. helytelen adószámot adtak meg.
Ilyenkor az egyedüli megoldás a számla sztornózása és helyes adatokkal történő kiállítása.
Előfordulhat, hogy a hibát a számlázó program hibás működése okozza. Ebben az esetben a számlázó programból ki tudja menteni a teljes kommunikáció naplóját. Sokat segít nekünk, ha ezt a kimentett naplót elküldi nekünk:
A számlát kijelölve Egyebek gomb, majd Egyéb műveletek / NAV rendszerével történt kommunikáció mentése menüpont.
Az ilyen hibákat természetesen javítjuk és egy későbbi kiadással ismét meg kell próbálni az adatbeküldést:
Egyebek gomb, majd Beküldés a NAV Online Számla Rendszerbe menüpont
Amiatt ne aggódjon, hogy megbünteti a NAV. A naplóval tudja igazolni, hogy a számla beküldését megpróbálta és egyébként később be is fogja tudni küldeni.

Ingyenes változat

Igen, mert a program megfelel a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet előírásainak.
A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet értelmében 2014. október 1. óta igen.
A bejelentéshez a SZAMLAZO nyomtatvány SZÁMLÁZÓ PROGRAM fejezetét kell kitölteni.
Az alábbi adatokat kell megadni:
 • Saját fejlesztésű program: nem
 • Program neve: Clear Admin Számlázó program
 • Azonosítója: CASZ
 • Fejlesztő neve: Clear Admin Software Kft.
 • Fejlesztő adószáma: 23899595-2-42
 • Rendelkezésre bocsátó neve, ha nem viszonteladón keresztül került a felhasználóhoz: Clear Admin Software Kft.
 • Rendelkezésre bocsátó adószáma: 23899595-2-42
 • A program beszerzéséhez az adott céghez tartozó dátumot kell írni erről az oldalról (bejelentkezés után látható). Viszonteladó esetén a kapott számla teljesítésének időpontját.
 • Programhasználat kezdete: Az első kinyomtatott számla dátuma.

Emellett könyvelőjének szóljon, hogy a számviteli politikába vegye be, hogy a cég a Clear Admin Számlázó programot használja! Adja meg neki azt is, milyen számlaszám-előtagot és formátumot állított be a programban.
Ettől kezdve nyugodtan állíthat ki számlákat a programmal.
Amennyiben vállalkozásának nincs számviteli politikája, semmi egyéb teendője nincs.
Ezt a rendeletet a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet hatályon kívül helyezte. Az új rendeletben már semmilyen nyilatkozatról nincs szó.
Nincsenek korlátozások. A programmal bármennyi számlát kiállíthat, bármilyen értékben és a programba nincs időkorlát sem építve. Egyetlen különbség a megvásárolt változatokhoz képest, hogy számla aljára apró betűkkel rákerül az "Ingyenes változat" felirat. Bármelyik modul megvásárlása után ez a felirat nem jelenik meg a számlákon.
A program súgóját igyekeztünk úgy elkészíteni, hogy lehetőleg minden felmerülő kérdésre tartalmazza a válaszokat. A Súgó tartalmát folyamatosan bővítjük a felmerült kérdések alapján. Ha mégsem találja a választ felmerülő kérdésére, írjon egy levelet a ügyfélszolgálatunknak!
Elvileg azonnal. Rendszerünk automatikusan küldi el Önnek a cége adószáma alapján. Sajnos a gyakorlatban előfordul, hogy egyes levelezőrendszerek akár 15-20 percet is késnek.

Általános kérdések

A számlázó program Fájl/Aktiválás menüpontjában írja be az új adószámot!
Ez akkor működik, ha cégének a székhelye változott vagy új adózási módot választott, azaz az adószám utolsó 3 számjegye változott csak.
Amennyiben új céget alapított, új aktiváló kódra lesz szüksége.
Ha nem fogadja el a program az új adószámot, akkor töltse le és telepítse az aktuális verziót.
Gmail esetén az alábbi oldalon engedélyezni kell, a levélküldést külső programoknak:
https://myaccount.google.com/lesssecureapps
Fontos, hogy a fenti oldal megnyitásakor abban a Gmail fiókban legyen amit a számlázóban is be szeretne állítani. (Ez akkor fontos, ha több gmail-es levelezése is van) Ezután pár perc múlva próbálja meg újra a levélküldést.
2013. január 1. után a kisadózók és a pénzforgalmi ÁFA-elszámolást választók fel kell tüntessék ezen státuszukat kibocsátott számláikon is.
Ez annyit jelent, hogy a könyvelőjével egyeztetett szöveg megjegyzésként minden számlájára rá kell kerüljön. Ezt a szöveget a programban a következő helyen be tudja beírni:
 • Fájl / Beállítások / Cég adatai fül / Egyéb, bizonylatfejbe kerülő cégadat
A példányszámok feltüntetése 2010 óta nem előírás.
Azt javasoljuk, kapcsolja ki a példányszámozást és a "(másolat)" szöveg megjelenítését a számlákon itt:
Fájl / Beállítások / Bizonylatsablon (ez két külön kapcsoló).
Igen, honlapunkon regisztráció után belépve több cégnek is kérhet ingyenes aktiváló kódot, illetve vásárolhat modulokat.
A számlázó programban bármennyi céget lehet aktiválni. Ilyenkor indulás után lehet választani, hogy melyik céggel szeretnénk számlázni.
Semmit.
Folytassa számlái kiállítását! A számlák sorszámának növekedése pedig a szigorú számadású nyomtatványok szabályai szerint folytatódik.
Sajnos az érvényben lévő törvények miatt a program nem engedhet visszafelé dátumozott számlákat készíteni az adott számlatömbben.
Két dolgot tehet:
 1. Az Adatok / Bizonylattömbök menüpontban felvesz egy új számlatömböt és az új számlákat már ebből a tömbből adja ki.
  Ha ez az Adatok / Bizonylattömbök menüpont nem aktív, akkor meg kell vennie a Bővített bizonylatkezelés modult, melynek ára 4900 Ft+ÁFA.
 2. Egy új, üres adatbázist aktivál (Fájl / Új cég/adatbázis aktiválása) a meglévő aktiváló kóddal és elkezdi használni üres adatbázissal. Ekkor arra kell ügyelni, hogy mivel a számlaszámok ismét 000001-től kezdődnek, be kell írni neki egy eltérő számlaszám-előtagot. "B-" előtag esetén pl. "B-000001" lesz az első számla. Ezt az előtagot itt lehet beállítani az első számla nyomtatása előtt: Fájl/Beállítások/Számla/Számlaszám formátuma
  Az aktiváló kódot a Súgó / Névjegy menüpontban tudja megnézni.
  Ha nem található "Fájl / Új cég/adatbázis aktiválása" menüpont a programban, akkor töltse le és telepítse az aktuális verziót.

 • Klónozással hozzon létre egy másolatot az eredeti (helyesbítendő) számláról.
  (Egyéb műveletek gombra kattintva és a megjelenő menüben a Klónozás, azaz másolat készítése gombot választva)
 • Tárgy mezőbe írja be, hogy ez a dokumentum milyen sorszámú számla helyesbítésére szolgál
 • A hibátlan, nem javítandó tételeket törölje
 • A másolaton szerkessze a rontott tételeket úgy, hogy negatív előjelet tesz a mennyiség elé.
  (Ezzel nullázza az előző számlát)
 • Ezután vegye fel a tételeket újból, helyesen és nyomtassa ki a számlát.
  (A végösszeg a kettő különbsége lesz)
Előlegszámla, végszámla készítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
 • Az előlegszámlát úgy tudja elkészíteni, hogy felvesz egy Előleg nevű tételt a számlán és beállítja az összeget az előleg összegére. Az Egyéb adatoknál a tárgyban fel kell tüntetni, hogy ez egy előlegszámla. Ide felviheti a szerződés dátumát is.
 • A végszámlán két tételt kell szerepeltetnie, az előlegről kiállított Előleg tételt, mínuszos előjelet téve a mennyiséghez és magát a számlázandó tételt a tényleges árával. A tárgyban tegyen egy hivatkozást az előlegszámla sorszámára és jelezze, hogy ez egy végszámla.
Ha rendelkezik Bővített bizonylatkezelés modullal, a számlakészítés ablak felső részén a Cím megadásánál ki tudja választani, hogy Előlegszámla vagy Végszámla szerepeljen a számla címsorában.
Igen. A Clear Admin Számlázó program legfrissebb kiadását kell hozzá letölteni és telepíteni. Az adatszolgáltatást végző funkció a Listák menüből érhető el, természetesen az ingyenes változatban is.
A változás lényege az, hogy ezentúl a NAV egy ellenőrzéskor nem a kinyomtatott számlákat kéri majd be, hanem a számlázó programból mentett fájlt olyan formátumban, amit előírtak.
A program korábbi verziója nem rögzítette a számlakibocsátó adatait (név, cím, adószám, EU adószám) minden egyes számlához. Ezért a NAV-nak készítendő exportba a kibocsátó adatainál három kérdőjel (???) után a beállításokban épp beállított adatok kerülnek majd.

Jogszabály külön nem tér ki erre az esetre, de úgy gondoljuk, egy jegyzőkönyv felvétele orvosolja a problémát. Természetesen egy esetleges NAV ellenőrzéskor a jegyzőkönyvet is be kell csatolni.

Igen, az 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet alapján megengedett a számlázó program használata online pénztárgép helyett. Ebben az esetben havi rendszerességgel kell elektronikus adatszolgáltatást végeznie a kiadott számlák adatairól.
Az adatszolgáltatás az adóhivatal felé a PTGSZLAH adatlap benyújtásával teljesíthető.
A PTGSZLAH adatlap kitöltéséhez a számlázó programból kell adatokat menteni.
Az adatok mentéséhez a Feladás könyvelő programoknak modul megvételére lesz szükség.
A Clear Admin Számlázó program már tartalmazza a szükséges változtatásokat.
A 2015. január 1. előtt kibocsátott számlák adataira vonatkozó heti adatszolgáltatás teljesítésére a PTGSZLAA adatlap szolgál.
Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény konkrét számlaképeket határoz meg az egyes ágazatok számára.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók által alkalmazandó számlaképet beépítettük a Clear Admin Számlázó programba. Képes a program a számla speciális csekkes és csekk nélküli első oldalát és a 3. oldali számlarészletezőt is nyomtatni. A nyomdában előnyomott első oldalak és a teljesen üres lapra nyomtatott számlarészletezők kezelése is megoldott: a program különböző papírtálcákról behúzott lapokra is képes ezeket nyomtatni.

Egyelőre még az első számlázások zajlanak egy néhány szolgáltatónál, akik visszajelzéseikkel segítik a fejlesztést.

Amint a program egészen egyszerűen és tökéletesen kezeli ezeket a számlákat, nyilvánosan is elérhetővé tesszük.
Ha szeretné ezt a még nem végleges változatot használni, kérjük írjon ügyfélszolgálatunknak!

Importálás

Partnereinek importálásához a Bővített partnertörzs modulra, Termékeinek/Szolgáltatásainak importálásához pedig a Bővített terméktörzs modulra lesz szüksége.
Az importálási lehetőségekről az alábbi oldalunkon olvashat bővebben:
Importálás a Clear Admin számlázó program adatbázisába

Telepítés, technikai kérdések

 1. A régi gépen a programmal készítsen egy biztonsági másolatot egy hordozható meghajtóra (Fájl / Biztonsági mentés készítése)!
 2. Telepítse fel a Clear Admin Számlázó programot az új gépre!
 3. Indítsa el (Demó módban) és töltse be a mentést a hordozható meghajtóról (Fájl / Biztonsági mentés visszatöltése)!
Ezen a módon minden adat és aktivált modul átkerül az új gépre.
Ha a programot több cég számlázására is használja, minden cégről készítsen biztonsági mentést és azokat egyenként töltse vissza az új gépen!
Igen. A számlázó program ilyenkor hordozható módban működik.
Arra kell vigyáznia, hogy idegen gépen használva a programot esetleg vírusokkal fertőződhet.
Fontos: Ha a hordozható meghajtó Program Files mappájába telepíti a programot, nem fog hordozható módban futni.
Telepíthető, ilyenkor az adatbázisokat is a telepítési mappa DB mappájában tárolja.
Ehhez az kell, hogy a program hordozható módban fusson.
Fontos: Ha a hálózati meghajtó Program Files mappájába telepíti a programot, nem fog hordozható módban futni.
A szimultán hálózatos használatot ezzel a módszerrel nem javasoljuk.
A Clear Admin Számlázó jelenlegi változata egy adatbázisfájlban tárolja az adatokat és ez a fájl egy rosszul beállított hálózaton megsérülhet, ha több felhasználó egyszerre használja.
Másik probléma ezzel a módszerrel, hogy nagy méretű adatbázissal lelassulhat a működése.
Létezik a programnak egy olyan, egyelőre még szűkebb körben használt verziója, amely kifejezetten hálózatos használatra készült. Ez egy adatbázisszerveren tárolja az adatokat, ami akár az interneten is lehet. Nagy adatbázisokkal is gyorsan működik és sok egyidejű felhasználóval is nagyon megbízható.
A Clear Admin Számlázó program az aktivált cégek adatait egy-egy fájlban tárolja.
A fájlok alapértelmezett telepítés esetén a felhasználó saját mappájába kerülnek:

C:\Users\[felhasználó neve]\.ClearAdmin\DB

A fájlok neve a cég adószámával kezdődik és ".db" a kiterjesztésük.

Ha nem Program Files vagy egyéb rendszermappába telepíti a programot, akkor első indításkor megkérdezi, hogy hordozható módban szeretné-e használni?
Ha igent választ, akkor az adatbázisok helye a telepítési mappán belüli DB mappa lesz. Ezen a módon egy magunkkal hordott USB meghajtón is használható a program.

Fontos: Ha bármelyik meghajtó Program Files mappájába telepíti a programot, nem fog hordozható módban futni.

Régebben (a 7.0 verzió kiadása előtt) a Clear Admin Számlázó program még a Program Files mappába telepítve is a telepítési mappa DB mappájában tárolta az adatfájlokat.

Windows Vista és későbbi rendszerek ilyenkor automatikusan megoldották, hogy az adatok fizikailag nem ebbe a mappába, hanem egy ennek megfelelő árnyék (vagy virtuális) mappába kerüljenek a felhasználó saját mappájában:

C:\Users\[felhasználó neve]\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Clear Admin Szamlazo\DB

Ez a régebbi módszer nem mindig volt megbízható és a Windows egy jövőbeli frissítésével meg is szűnik majd a támogatása.
Ezért a program 7.0 (vagy későbbi) verziója első futtatáskor az új helyre másolja a fájlokat és úgy működik tovább.

A hordozható mód azt jelenti, hogy a program az adatbázisait a program mappájában létrehozott "DB" nevű mappában fogja tárolni.

A hordozható mód akkor hasznos, ha a programot egy hordozható meghajtón (pl. USB meghajtó) szeretné használni.

Amikor hordozható meghajtóra vagy más, szabadon írható mappába telepíti a programot vagy csak oda másolja a fájljait, akkor első indításkor megkérdezi, hogy hordozható módban szeretné-e használni?
Ha igent választ, akkor az adatbázisok helye a program mappáján belüli DB mappa lesz.
Ezen a módon egy magunkkal hordott USB meghajtón is használható a program.
Ha nem a hordozható módot választja, akkor a program az adatbázisait az aktuális felhasználó saját mappájában tartja majd, mint egyébként.

Fontos: Ha bármelyik meghajtón a Program Files mappába telepíti a programot, akkor nem fog hordozható módban futni és az adatbázisfájlok a felhasználó saját mappájába kerülnek.

A program telepítője csak a telepítéskor megadott mappába másol fájlokat.
Ez alapértelmezetten:

C:\Program Files (x86)\Clear Admin Szamlazo
vagy
C:\Program Files\Clear Admin Szamlazo

A fájlok másolása után még létrehoz parancsikonokat a Start menüben és az Asztalon, majd a Windows Registrybe eltárolja, hogy hova, milyen verziót telepített.

Fentieken kívül nem másol semmit sehova, ami azt jelenti, hogy a telepítéskor megadott mappán belül található a program működéséhez szükséges összes fájl.

Alapértelmezett telepítés esetén a program által tárolt adatok az adott felhasználó saját mappájába kerülnek.

Ha azt szeretné, hogy az adatbázisokhoz a rendszer többi felhasználója is hozzáférjen, egy olyan mappába telepítse a programot, amihez a többi felhasználó is hozzáfér írási joggal.
Ekkor a program hordozható módban működik és az adatait a program mappájában lévő DB mappában tartja.

További lehetőségként a Súgó "Parancssori argumentumok, rendszerintegráció" fejezete alapján parancsikonokat is készíthet a többi felhasználónak.

Számlák formátuma

A Clear Admin Számlázó készítőjének garantálnia kell, hogy a számlán minden kötelezően előírt tartalmi elem szerepel. Ezért csak olyan sablon alapján lehet számlát készíteni, amit digitálisan hitelesítettünk.
Igen, megkezdett óránként 10 000 Ft + ÁFA díjazás ellenében elkészítjük cége egyedi megjelenéséhez szabott sablonját. Egy számlasablon az esetek többségében 1 órán belül elkészül. Ha szeretne egyedi megjelenésű számlákat, írjon ügyfélszolgálatunknak!